УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Начална партньорска среща по проект AYEN “Мрежа за активно младежко предприемачество” в Атина, Гърция

      От 26 до 28 септември 2018 г. се проведе Началната партньорска среща по проект AYEN “Мрежа за активно младежко предприемачество” в Атина, Гърция. Домакин на събитието бе Hellenic Management Association – водещ партньор по проекта. Всички 6 партньора по проекта участваха в събитието. На срещата беше обсъдена общата работна рамка, споделиха се знания по тематиката на проекта, както и бяха разяснени административните, управленските и финансовите процедури.
      Партньори по проекта са: водещ партньор - Hellenic Management Association (Гърция); партньори - Tecnopolis Science and Technology Park (Италия), Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варнa (България), Cluster for Eco-Social Innovation and Development (Хърватска), IPA - Research and Development, Engineering and Manufacturing for Automation Equipment’s and Systems (Румъния), International Development Norway AS (Норвегия).

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2023, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни