УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Международна среща по проект INTRA „Интернационализация на регионалните МСП” - Словения

Представители на РАПИВ участваха в проведеното в гр.Марибор (Словения) учебно посещение, проведено в периода 15-16.03.2017 г., организирано по проект INTRA „Интернационализация на регионалните МСП” по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 г. на ЕК.
С екипа на РАПИВ и останалите участници бяха споделени 21 примера за добри практики за подкрепа на интернационализацията, които бяха идентифицирани и представени от водещия партньор по проекта – Агенцията за развитие на Марибор.
По време на визитата РАПИВ посети 3 МСП, също идентифицирани като добри практики от Подравския регион.
За повече информация последвайте линка.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни