КВ. "АСПАРУХОВО", М-СТ "МАЛКА ЧАЙКА", П.К. 87, ГР.ВАРНА 9003       +359 52 383 700            OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Международен семинар „Добри практики в подкрепа на МСП в Черноморския регион”, Молдова

На 28-29.11.2012 г. в гр. Кишинев, Молдова се състоя международен семинар "Добри практики в подкрепата на МСП в Черноморския регион". Участваха представители на бизнеса, браншовите организации, НПО, академичните среди, политици и експерти. Семинарът се проведе в рамките на  проект "Черноморска мрежа за регионално развитие" BlasNET, ОП за Черноморския басейн 2007-2013.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
кв. "Аспарухово", м-ст "Малка Чайка", гр. Варна

тел.: +359 52 383 700
факс: +359 52 383 701

office@rapiv.org


2019, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни