УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Конференция "Устойчивостта и интелигентния растеж в моделите на бъдещето" по повод 20 годишнината на РАПИВ

Регионална агенция за предприемачество и иновации - РАПИВ отбеляза 20 години от създаването си. 
По повод годишнината, на 20 септември 2022 г. във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър"  се проведе конференция "Устойчивостта и интелигентния растеж в моделите на бъдещето". Събитието откри Яни Янев - вицепрезидент на университета и председател на управителния съвет на Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна.
Г-н Янев представи и пленарен доклад на тема "Моделът РАПИВ". За развитието на екосистемата "Бизнес - наука - образование"  говори доц. д-р Галина Момчева, ръководител на катедра "Компютърни науки" на Варненския свободен университет. Доц. д-р Иво Йоцов от ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ представи доклад "Движещите сили на инфлацията в дългосрочен план през 21 век". С интерес се посрещна и лекцията на доц. д-р Йосиф Аврамов на тема: "Използване на финансовите инструментиза внедряването на иновации от предприемачите от малкия и средния бизнес и от общинските администрации.
 Доц. Станислава Георгиева, Медицински университет - Варна представи проект „Изследване на приоритетни химични замърсители и биотоксини за оценка на състоянието на морската среда", финансиран по програма за Морско дело и рибарство.

          

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2023, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни