УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Първа среща за стартиране на проект RE-FEM

На 15-16 декември 2022 г. в Братислава беше успешно организирана първата среща за стартиране на проекта в рамките на проект „RE-FEM – Подкрепа на жените предприемачи да станат устойчиви след пандемията“ (2022-1-HU01-KA220-ADU- 000089295) с активното участие на екипа на РАПИВ.

Тригодишният проект Еразъм+ се изпълнява от общо 8 партньорски организации, ръководени от HÉTFA: SEED Foundation (Унгария), Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza (Испания), Sapientia Transylvanian Hungarian University (Румъния), Регионална агенция за предприемачество и иновации (България) ), Институт Михайло Пупин (Сърбия), Словашка бизнес агенция (Словакия), Brand-Sofi (Финландия). Целта на проекта RE-FEM е да предложи възможности на жените предприемачи да станат устойчиви чрез изследвания и разработване на образователни материали.

Срещата през декември беше организирана от словашката партньорска организация в Братислава в тясно сътрудничество с другите партньори. Общо 8 партньора от 7 различни страни взеха участие в срещата. По време на срещата беше определена рамката за управление на проекта на RE-FEM и беше обсъден графикът за следващите месеци.


Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2023, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни