УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Капитализационно събитие „Насърчаване на предприемачеството сред жените в Дунавския регион”

Събитието за капитализация се проведе на 3 октомври 2019 г. във Вараждин, Хърватска и съчетава капитализационно събитие по проект  DTP WOMEN IN BUSINESS както и Приоритетна Област 8 на Стратегията на ЕС за Дунавския регион  (организирано от Работната група PAC8 по женско предприемачество) с дискусия относно политическата и правна рамка, които се отнасят до промотирането и подкрепата на женското предприемачество, включително представянето на добри практики за насърчаване на женското предприемачество и успешни примери на жени предприемачи от Дунавския регион. Събитието предостави възможност на заинтересованите страни и МСП от Дунавския регион да обменят опит и да представят предизвикателствата, пред които са изправени директно към присъстващите представители от политиката и администрацията.
Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни