УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Как да подкрепим жените предприемачи в хранително-вкусовия сектор?

Ралица Жекова, изпълнителен директор на РАПИВ, се присъедини към EIT Food на онлайн събитие - "Как да подкрепим жените предприемачи в хранително-вкусовия сектор?", насочено към насърчаване на повече жени предприемачи да разработват агрохранителни решения в региона на Централна и Източна Европа; преодоляване на бариерите и предизвикателствата, които затрудняват жените да поемат по предприемаческия път в хранително-вкусовия и селскостопанския сектор.

В рамките на събитието, експерти от България, Литва, Полша, Сърбия, Украйна и EIT Food се опитаха да идентифицират решения и да споделят най-добри практики, които биха могли да въдхновят за включване в програмите за подкрепа на предприемачеството на жените на аспекта на хранително-вкусовата промишленост, както и включването на пола в програмите за предприемачество в хранително-вкусовата промишленост.

Жените предприемачи не получават достатъчно подкрепа, не само финансова. Скорошно проучване, проведено от EIT Food, идентифицира факторите за успех и бариерите в рамките на различни програми за предприемачество, които или помагат, или възпрепятстват ангажираността на жените.

Основните проблеми пред жените предприемачи в агрохранителния сектор и идентифицираните решения по време на събитието са:
Ниското самочувствие често е основната причина жените да не се смятат за потенциални предприемачи. Жените често се страхуват от провал, което може да им попречи да кандидатстват по програми или да поемат рискове. Справянето с този страх и изграждането на устойчивост може да засили самочувствието. Жените се нуждаят от това насърчение, за да придобият вяра в себе си и в своите идеи.
Програмите за обучение, предназначени да развият положително самочувствие и увереност, са от съществено значение. Обучението на жените относно финансовите инструменти може да помогне за повишаване на тяхната увереност. Също така, психологическо обучение по програми за подпомагане на жените да преодолеят психическите бариери и да изградят лидерски умения.

Успешните истории, особено тези, които описват предизвикателствата и наблягат на мотивацията и постоянството, са жизненоважни за привличането на повече жени в сектора на хранително-вкусовата промишленост. Даден беше пример с жена предприемач, която започва бизнес на 70 години, след като се пенсионира. Преди това, тя е била несигурна, че притежава необходимите умения, за да управлява компания. Сега не само тя е успешна, но и дъщерите й, които са се присъединили към нея в бизнес начинанието.
 
Друг експерт даде пример с уязвими жени в Украйна, включително съпруги на ветерани, които предлагат партньорска подкрепа от съществуващи предприемачи. 
Жените често са двигателите на иновациите, особено в селските райони. Следователно използването на всички възможни средства за достигане до тези жени, включително изграждане на мрежи за достигане до отдалечени райони и превръщането на сектора на хранително-вкусовата промишленост в привлекателен, е от решаващо значение. Посочени бяха пропуските в програмите за подкрепа, насочени към селските райони, и е споделена историята на успеха на жена над 50 години, която стартира пчеларски бизнес в малко село и по-късно се ориентира към производството на медени бонбони.
Жените са склонни да бъдат по устойчиви и по-висок праг на "болка" в бизнеса, което предполага, че те са силни и устойчиви предприемачи. 

Данните, свързани с женското предприемачество, са от решаващо значение поради няколко причини. Те подчертават уникалните предизвикателства и възможности, пред които са изправени жените при стартирането и управлението на бизнес. Разбирането на тези фактори може да доведе до по-добри системи за подкрепа и политики, които насърчават повече жени да станат предприемачи. Данните помагат за измерване на напредъка. Чрез проследяване на броя на ръководените от жени предприятия във времето можем да видим дали усилията за насърчаване на равенството между половете в света на бизнеса работят. Данните могат да разкрият икономическо въздействие и да вдъхновят други жени. Истории за успех и статистика показват, че предприемачеството е постижимо за жените, което потенциално ги мотивира повече да преследват своите бизнес мечти.


Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни