УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Избор на добра практика по проект REGIOCLIMA

По време на Регионалните Дни на отворени врати през ноември 2010 в гр. Варна, участниците избраха за най-подходяща за трансфер в региона практиката от гр. Галанта, Словакия за използване на геотермални води за отопление. Тя е избрана измежду 21 добри практики от 8 европейски региона. Проучването на добрите практики е в рамките на проект REGIOCLIMA по програма INTERREG IVC на Eвропейската комисия. 

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни