УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
INNO-MOB: Среща на партньорите в Ковънтри, Великобритания

Двудневна среща на партньорите по проект INNO-MOB се проведе на 18 и 19 октомври 2023 г. в Университета на Ковънтри - Великобритания.

Fundacja Uniwersytetu Im Adama Mickiewicza W Poznaniu, Полша, представиха резултатите от Проучването на сектор транспорт и мобилност, което се проведе във всички държави партньори по проекта. Идентифицирани са най-сериозните стратегически трудности, срещани от компаниите, предлагани и ползвани услуги за подкрепа в сектор транспорт и мобилност, както и удовлетвореността на компаниите от получените услуги. Установени са несъответствията между необходимите и предлаганите подкрепящи услуги. 
Проучването разкрива, че най-важните пропуски на липсващите услуги са свързани с подкрепата за: въвеждане на енергийна ефективност, навлизане на конкретен чужд пазар,  маркетинг и промотиране, дигитализация, достъп до финансиране и защита на интелектуална собственост. Докладът от проучването ще служи като база за по-нататъшно разработване на подходящи подкрепящи услуги за компаниите, които ще бъдат предоставяни чрез специална платформа.

Пълният текст на Доклада от проучването ще бъде публикувано на страницата на проект INNO-MOB.

BOOSTER LABS S.A.S, Франция, представиха методологията за разработване на липсващите услуги. Очаква се всички заинтересовани страни да бъдат включени в процеса, с цел предоставяне на висококачествени услуги на сектора, предпоставка за бъдещо развитие на компаниите на местните и чуждите пазари.

Очаквайте повече информация за предстоящия интерактивен семинар, който ще се проведе за българските компании на 05 декември 2023, онлайн.

Скоро ще бъде и пусната Платформата за иновации в мобилността (MIN) - Паневропейски мега клъстер за мобилност за свързване на заинтересованите страни от
#иновационните екосистеми.

Повече информация за проекта:
 https://inno-mob.eu/Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни