УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Инкубиране на „E-CAP” ООД в Бизнес инкубатор – Варна

На 16.08.2017 г. в сградата на РАПИВ бе подписан договор за инкубиране между фирма „Е-САР” ООД и Бизнес инкубатор - Варна. Фирмата е приета за инкубиране с проект: “Разработване на иновативен продукт – интерактивна електронна карта за морските защитени територии по света”. Основните дейности, насочени към постигане на проектната цел, са дейности по създаване на прототип и дейности, подпомагащи бъдещата му пазарна реализация.
„Е-САР” ООД е стартираща компания, създадена през 2015 г., като един от основните й продукти е експертна система за планиране и управление на процесите по изхвърляне на корабните отпадъци в съответствие с изискванията за опазване на околната среда (ECAP – Environmental Compliance Assistance Program).
Дейността на компанията е от изключително значение поради потенциалната възможност да окаже положително въздействие върху опазването на морските води от замърсяване.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2023, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни