УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Информационно събитие ,,Свързване на територията чрез иновационна мрежа" по проект INOLINK

На 27.10.2011 в гр. Варна се проведе информационно събитие ,,Свързване на територията чрез иновационна мрежа" по проект INOLINK, програма INTERREG IVC на ЕК. Представени са резултатите от проучване на нуждите от иновации и най-добри европейски практики, идентифицирани от партньорите по проекта. Презентациите са в раздел публикации.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2021, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни