УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Информационни събития по проект ATU “Достъп до университети за хора с увреждания” на 22.06 и 27.06.2022 в гр. Варна

                                                                             

Информационни събития за запознаване с дейностите и интелектуалните продукти, разработени по проекта се проведоха на 22 юни 2022  в Областния информационен център – Варна и на 27.06.2022 в залата на Агенция за икономическо развитие - Варна на ул. „Отец Паисий“ 11, ет. 4.
 
В събитията участваха заинтересовани страни в областта на предоставянето на услуги за подкрепа и подобряване на достъпа до висше образование на хората с увреждания като организации, представляващи хора с увреждания, НПО, университети  и др.
 
Представени са разработените  в рамките на проекта:
- Услуги в подкрепа на студенти с увреждания
- Модел за повишаване на осведомеността във ВУЗ
- Методология за внедряване на услуги за подкрепа в системите на висшите училища.

Допълнителна информация относно проект ATU може да намерите на страницата на проекта: https://atu.vfu.bg
 
Информационно събитие по проект ATU, 22.06.2022, гр. Варна
 
   


Информационно събитие по проект ATU, 27.07.2022, гр. Варна

       
 

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни