УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Информационна среща “Възможности за МСП за навлизане на международните пазари" по проект INTRA

     На 19 ноември 2020 г. се проведе информационна среща “Възможности за МСП за навлизане на международните пазари" по проект INTRA.
    Срещата откри г-жа Ралица Жекова, Изпълнителен директор на РАПИВ, която представи на участниците проект INTRA и постигнатите резултати за подпомагане на българските МСП за излизане на външните пазари, отразените предложения за промяна в процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020.
     След представянето на проекта и постигнатите резултати г-жа Жекова даде думата на г-н Владимир Бобев, представител на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерство на икономиката, Управляващ орган на ОПИК и ОПИМСП. Г-н Бобев представи възможностите за подкрепа за интернационализацията на МСП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, предложенията за разпределяне на допълнителните финансови средства към ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 в рамките на REACT-EU и информация за програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.
      Д-р Виктория Николова, управител на Областен информационен център – Варна, представи възможностите за подкрепа на МСП в малките общини.
      Д-р Йордан Колев, представител на "Е-моушън лайф" ЕООД , предприятие получило подкрепа по процедура „Насърчаване на предприемачеството” по ОПИК, представи изпълнявания от
тях проект, разработените прототипи, приложенията, предимствата и особеностите при реализацията на електрическите велосипеди.
      Г-н Борис Желев, управител на Хидравлон 1” ЕООД, фирма получила подкрепа по програми на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, сподели с
участниците впечатленията и резултатите от получената подкрепа за интернационализация на дейността на компанията.
      Събитието приключи с дискусия относно интернационализацията на МСП.
      Всички презентации от събитието можете да откриете в раздел “Публикации”, „Презентации”.
      Видеото от срещата е достъпно на следния линк: https://youtu.be/rsNqN2iktmc

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни