УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
WOMEN IN BUSINESS: Ръководство за създаване и управление на Център за женско предприемачество

Ръководството има за цел да подпомогне всяка заинтересована институция да създаде и да управлява Център за женско предприемачество.

Представеният в него модел се основава на идентифицирани добри практики в областта и пилотно тестваните Центрове за женско предприемачество в рамките на проект WOMEN IN BUSINESS.

Документът предоставя цялостна представа и детайлен преглед на дейностите на центровете за женско предприемачество както и насоки за партньорите по въпроси, свързани с дейността:
- кратко описание на ползите от центъра,
- обхват на дейностите,
- стъпки, които да бъдат следвани за създаването и управлението на ЦЖП.

Специален акцент е поставен върху планирането и разработването на ЦЖП.  
Пълния текст на документа може да намерите в раздел "Публикации". 

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни