УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Финална конференция по проект Innomot в Брюксел

На 5.11.2014 г. се проведе заключителната конференция по проект Innomot в сградата на Европейския парламент в гр. Брюксел. Събитието бе организирано от Регион Централна Дания - Департамент за регионално развитие. По време на конференцията бе направен подробен преглед на всички дейности, извършени досега, както и на всички предвидени дейности по компоненти от съответните водещи партньори, като бяха обобщени и резултатите от изпълнението на проекта. Специално внимание беше обърнато на иновациите в услугите като двигател за подобряване на регионалните икономики. На събитието присъстваха общо 21 представители от всички партньорски организации.
Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни