УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Покана за финална онлайн конференция по проект INTRA

Партньорите по проект INTRA, имат удоволствието да Ви поканят на Финална конференция „Ефективна политика за интернационализация на МСП от европейските региони”

Конференцията ще обеди политици, академия, организации за подкрепа на бизнеса и МСП на 29 септември 2020.

Конференцията по интернационализация е резултат от обединените усилия на шест Европейски региона: Източна Словения, Абруцо в Италия, Алгарве в Португалия, Естрамадура в Испания, Югоизточен регион в България и Западен Мидланд във Великобритания, които ще демонстрират как политиките за интернационализация могат да бъдат променени, за да се преодолеят бариерите, които МСП срещат и да се реализират техните желания за разрастване на бизнеса, растеж, конкурентоспособност и устойчивост. 

Проект INTRA (Interreg Europe) отразява нуждата за подобряване и обмяна на знания и обмяна на добри практики между политици, управляващи органи, участващи в Кохезионната политика.

Проектът INTRA демонстрира, че оперативните програми могат да бъдат приведени в съответствие с нуждите на МСП само ако процесът е структуриран чрез сътрудничеството на различни местни, регионални и национални заинтересовани страни, които формират средата на интернационализация.

На конференцията ще обсъдим ролята на регионите и агенциите за регионално развитие в създаването на рамка за интернационализация и управление. Освен това ще даде представа за ролята на международни организации като Европейската асоциация на агенциите за регионално развитие (EURADA), Интелигентна платформа за специализация, клъстери и мрежи.

Програмата за събитието можете да намерите на следния линк: https://bit.ly/3hXKv7P

 Можете да се регистрирате за събитието до 28 септември 2020 г на следния линк:  https://cutt.ly/9eJIx6X

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2020, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни