УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
EWA: Empowering Women in Agrifood 2024 България - отворена е покана за ментори

Покана за набиране на ментори

Eвропейският институт за иновации и технологии в храните - EIT Food обявява стартирането на програма „Участие на жени в производството на агрохрани” 2024, чиято цел е да се подобрят предприемачески умения на жени, желаещи да стартират собствен бизнес или са в начална фаза на развитие на собствен бизнес в сектора на производство на селскостопански храни.

В рамките на 6 месеца, 10 жени – предприемачи ще бъдат включени в комплексна образователна програма, в рамките на която ще имат възможност да придобият знания и умения за справяне с определени предизвикателства в сектора на производството на селскостопански храни.

Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ), партньор на EIT Food за изпълнение на програмата на територията на България, търси  мотивирани и опитни експерти, предприемачи, инвеститори, иноватори и мениджъри (м/ж) да се присъединят към Програмата като ментори.

Какви са целите на EWA?

Целта на програмата EWA е да окаже цялостна подкрепа и да мотивира жените предприемачи в начален етап на развитие, за да укрепи техния потенциал, да разбере вродената им способност да успяват и да преодоляват всякакви пречки, да им предостави подходящи знания, увереност и мрежи за успешно стартиране и развитие на устойчив бизнес в сектора на арго-храните.

Как ще го направим?

Услугите, предоставяни на участничките в EWA, включват:

Образование: 6 месеца безплатни онлайн и/или офлайн обучения, както и присъствени обучения, достъп до ресурси за подобряване на техните твърди и меки умения.

Наставничество/продължаваща подкрепа: персонализирано наставничество от висококвалифицирани наставници (бизнес, предприемачество, агро-храни).

Изграждане на общност: участие в предприемачески формати и създаване на мрежи със заинтересовани страни на високо равнище и пряк достъп до над 100 ментори и жени предприемачи в екосистемата на агрохраните.

Достъп до финансиране: бенефициентите ще имат възможност да получат до 10 000 евро бруто, да открият други програми на EIT Food и да получат достъп до финансиране,  инвеститори и корпорации, за да издигнат бизнеса си на следващо ниво.

Какво ви предлагаме?

-        Работа в мрежа с жени предприемачи и други ментори в сектора.

-        Достъп до мрежата на EIT Food и списъка с ментори.

-        Покриване на разходите за наставничество (възнаграждение, пътни разходи и разходи за настаняване)

-        Участие в събития за създаване на предприемачески мрежи.

-        Осигуряване на достъп до онлайн платформата на EWA, която е единствена по рода си, с достъп до ресурси и възможности.

Забележка: Всички разходи на менторите се покриват от организацията, която изпълнява програмата EWA. Окончателните договорености следва да бъдат направени между представителите на организацията и менторите. Не се предвиждат допълнителни средства.

 Какво очакваме от Вас?

Радваме се, че проявявате интерес да участвате като ментор в EWA. За тази програма очакваме от вас:

- приблизително 1,5 часа седмично от юни до декември менторство, които да бъдат под формата на онлайн и/или офлайн консултации, обратна връзка и преглед на бизнес идеята и модела, изхождайки от Вашата област на компетентност. Менторството следва да се основава на принципите на активно слушане, изграждане на доверие, определяне на целите и настоящата реалност и предоставяне на обратна връзка.

- участие в 3 мрежови събития:

1. Matchmaking 21- 22 юни 2024 г, гр. Варна: присъствено събитие с цел създаване на менторски двойки. Запознаване с наставляваното лице, с неговите нужди и с начина, по който можете да го подкрепите по време на програмата.

2. Майсторски клас – 26 -27 септември 2024 г., гр. Варна: онлайн или присъствено: предоставяне на насоки как да се представи бизнес идеята на менторстваната, насоки как да произведе, продаде или разпространи нейният продукт/услуга. Мястото ще бъде съобщено допълнително.

3. Pitching – 16 ноември 2024 г., гр. Варна: еднодневно присъствено събитие, отворено за широка публика. Наставляваните ще представят своите бизнес идеи пред жури, професионалисти и инвеститори. Двете най-добри идеи ще бъдат наградени с брутни награди от съответно 10 000 EUR и 5 000 EUR. Ще имате възможност да участвате и да дадете последни съвети на своя менторстван преди представянето й. Мястото ще бъде съобщено допълнително.

-        да участвате във виртуалната платформа на EWA, за да се свържете с Вашия менторстван, но и да публикувате интересни ресурси/новини/възможности и да дадете популярност на професионалния си профил.

Срок за кандидатстване  - 24 май 2024 г. (23:59)

Начин на кандидатстване: онлайн, чрез попълване на Форма за кандидатстване по образец.

Важна забележка:

Участниците в програмата EWA са много специфична целева група от жени предприемачи в ранен етап на развитие, като за някои от тях това може да е първата и голяма стъпка в света на бизнеса. Това често е свързано с много несигурност, моменти на слабост и липса на увереност в себе си. Много важна задача на наставника е също така да подкрепи наставляваното лице да премине смело през цялата програма, да открие своя потенциал и да укрепи своята самоувереност, критично мислене и решаване на проблеми.


Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни