УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Европейско проучване за нагласите на жените-предприемачи 2023 г

 

Уважаеми дами,


Обръщаме се към вас от името на партньорския консорциум по проект RE-FEM, финансиран от проекта Еразъм+, която е посветена на предоставянето на засилена подкрепа за женското предприемачество по време на криза.

Ние, екипът на РАПИВ заедно с изследователския институт HETFA, разработихме проучване, което има за цел да събере ценни прозрения и гледни точки от жените предприемачи, за да получим по-задълбочено разбиране на предизвикателствата, пред които са изправени след пандемията Covid-19 и в последно време в резултат на множество кризи.

Ако сте жена предприемач, управляваща собствен бизнес или съосновател на бизнес с равен дял с останалите собственици, моля да попълните нашата анкета, която е налична на следния линк:
https://survey.alchemer.com/s3/7352910/V-llalkoz-n-k-Magyarorsz-gon-jraindul-s-a-COVID-v-ls-g-ut-n-bolg-r

Резултатите от проучването не само ще ни предоставят данни за съставяне на доклад за изследване, но ни помагат да приспособим образователни програми, полезни за преподаватели, подкрепящи жени предприемачи.

Резултатът от изследването се планира да бъде публикуван на уебсайта на проекта RE-FEM през ноември 2023 г.

Попълването на анкетата ще отнеме около 10-15 минути.

Крайният срок за попълване на анкетата е 20 юни 2023 г.

Ние високо ценим вашето време и усилия, за да ни предоставите ценния си принос. Вашите отговори ще бъдат строго поверителни и ще бъдат използвани само за изследователски цели.
 
С уважение,
Екипът на РАПИВ

Повече информация за проекта RE-FEM:
https://refem.eu/
 
Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088332098574
Twitter:
https://twitter.com/REFEM8
LinkedIn:
www.linkedin.com/company/re-fem


Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни