УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 882 809 178     OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
EIT Food Hub: РАПИВ и Икономически Университет - Варна са новия EIT Food Hub за България 2024-2025

Ключовият успех стана факт  в резултат на съвместната работа на Икономически университет – Варна (ИУ-Варна) и Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ).

Считано от 15.03.2024 г. двете организации ще изпълняват ролята на EIT Food Hub за България за 2024 г. и 2025 г.

Кандидатурата в партньорство беше подадена в началото на 2024 г. в рамките на процедура по селекция на участници за изпълнение на Регионална Иновационна Схема (RIS) на Европейският институт за иновации и технологии в храните (EIT Food). EIT Food RIS сe основава на стратегически подход за дългосрочно присъствие на EIT в страните от RIS и създава условия за споделяне на добри практики и опит, произтичащи от дейностите на Общността на EIT, както и разширяване участието в дейностите на деветте Общности за знание и иновации (KIC) в цяла Европа.

За Централна и Източна Европа дейностите по изпълнение на Регионалната иновационна схема (RIS) на EIT Food се координират от EIT Food Co-Location Centre North-East, основан през 2017 г. в гр. Варшава, Полша.

EIT Food Hub за България има за задача да стимулира иновативния и предприемачески потенциал на страната и да насърчава българското представяне в международен мащаб посредством обществена ангажираност и образователни дейности. Всички инструменти за изпълнение на портфолиото на EIT Food са структурирани в годишен работен план, от чието изпълнение зависи интензитетът на финансиране на дейностите на хъб-а.

Силните страни, споделени от ИУ-Варна и РАПИВ, които доведоха до призовото място на партньорството в процеса на оценка са многостранни и многопластови – последователност при доказване на участие в изследователски и научни проекти на ЕС и събития, свързани с мисиите на EIT Food и обучението по предприемачество, силен фокус върху предприемачеството чрез Innovative Partnership Network – UEBN, широк тематичен фокус, опитен и компетентен екип, съставен предимно от академичен персонал, но с ясно практическо изпълнение на проекти и опит, подходяща инфраструктура, добре разработен комуникационен план и комуникационен график, насочени към специфични аудитории, представено  убедително доказателство за осъзнаване на предизвикателствата в регионалния агро-хранителен сектор и за познаване на агро-хранителната промишленост в страната, идентифицирани са най-подходящите местни заинтересовани страни, които са и партньори в някои от научните проекти или събития, ясно очертани дейности и ключови цели за следващата година, включително цялостна стратегия, добре структурирана визия на ИУ-Варна за EIT Food Hub, амбициозна и съобразена с целите на програмата EIT Food и по-широките цели на регионалните иновации, демонстрирано добро разбиране на въздействието, което може да бъде постигнато чрез създаване на бизнес и програми за подпомагане чрез EIT Food, за извеждане на нови технологии и продукти на пазара и др.


 


Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         

office@rapiv.org


2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни