УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
До 10-ти август можете да се включите в Проучването за последиците от COVID-19 върху жени предприемачи

В опит да подпомогне по-добре женското предприемачество в търсене на решения за преодоляване на негативните последици от пандемията  COVID-19, партньорският консорциум по проект WOMEN IN BUSINESS подготви проучване за последиците от COVID-19 върху жени предприемачи.

Изследването е насочено към жени, които развиват собствен бизнес, регистриран на територията на България или друга държава на територията на Дунавския регион.
Чрез приложения въпросник се надяваме да съберем данни, които ще предоставят по-цялостно разбиране на бизнес предизвикателствата, пред които в момента са изправени жените предприемачи.
Проучването се състои от 35 въпроса. Въпросникът е разделен на няколко основни части:
-          Въведение, в рамките на което ви молим да попълните данни за определяне на допустимостта ви;
-          За вашия бизнес  - включва група въпроси за установяване на общото състояние преди, по време и след пандемията от COVID-19;
-          Въздействие на COVID-19 върху вашия бизнес
-          Въздействие на COVID-19 в личен план.
 
Попълването на въпросника отнема около 10-15 минути. Отговорите са анонимни.  Данните се обработват в съответствие с действащия Общ регламент за защита на данните на Европейския съюз.
 
Въпросникът е активен до 10 август 2021.
 
Проект „WOMEN IN BUSINESS – Насърчаване на предприемачеството сред младите жени-предприемачи" е съ-финансиран по Програма Danube Transnational 2014-2020. В проекта участват 14 организации от 9 държави от дунавския регион, включително: България, Австрия, Германия, Румъния, Хърватска, Словения, Унгария, Молдова, Босна и Херцеговина.
 
Повече информация за проекта, можете да откриете на страницата на проекта:  http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/women-in-business
или в социалните мрежи:  https://www.facebook.com/WomenInBusinessDTPProject
 
За да започнете проучването, натиснете линка за въпросника по-долу.
 
 

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2022, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни