УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
ДЕН НА ЕВРОПА 2014

На 09.05.2014 г. в сградата на РАПИВ се проведе конференция „Ден на Европа - действия по предприемачество и иновации,  произлизащи от Small Business Act. Добри практики”, организирана от РАПИВ съвместно с Търговско-промишлена палата - Добрич и Европейската мрежа - Enterprise Europe Network. По време на събитието бе проведена четвъртата среща по Работен пакет 3: „4 срещи на заинтересованите страни по ключови приоритети на Европейската комисия“ на тема „План за действие по предприемачество и действия произлизащи от Small Business Act“ по проект HAND. На присъстващите бяха представени и добри практики в сферата на нетехнологичните иновации по проект InnoMot, както и добри практики на Бизнес инкубатор – Варна към РАПИВ.
Материалите от събитието можете да изтеглите от тук.

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2020, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни