УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 3, ГР.ВАРНА       +359 52 802 163      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
Базата данни за добри практики по проект WOMEN IN BUSINESS вече е онлайн!

      Можете да намерите повече подробности за различни инструменти, мерки и дейности за насърчаване на младите жени предприемачи във всички 43 добри практики, идентифицирани и оценени от партньорите по проекта. Добрите практики са събрани от девет държави от Дунавския регион - Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Германия, Унгария, Молдова, Румъния и Словения.

      Наслаждавайте се на четенето:
      http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/women-in-business/section/good-practices-database

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 3, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 
         +359 52 802 163

office@rapiv.org


2020, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни