УЛ. "ПРОФЕСОР АСЕН ЗЛАТАРОВ" 6, ОФИС 2, П.К. 87, ГР.ВАРНА 9003       +359 882 809 178      OFFICE@RAPIV.ORG    
Untitled
РАПИВ проведе информационни събития по проект „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България” в град Добрич


      На 19.02.2019 г. Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ) проведе информационни събития в гр. Добрич в Международния колеж по туризъм и в залата на община Добричка.
      Събитията се реализират в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.023-0007-С01 „Насърчаване на предприемачеството сред безработни, неактивни и работещи младежи до 29 г. в Североизточна България” по процедура „Подкрепа за предприемачество”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
     В събитията участваха над 20 младежи от град Добрич, по време на които екипът на РАПИВ представи възможностите за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, комплекс от услуги, които да подпомогнат желаещите младежи до 29 г. от областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище да стартират свой бизнес.
      Лекторите на РАПИВ провокираха оживена дискусия с младежите как да стартират бизнес и как да превърнат стремежите си в успешни начинания.
      В рамките на проекта ще се осъществят 2 обучения по предприемачество в град Добрич датите, на които ще бъдат обявени допълнително на сайта и Facebook страницата на РАПИВ.
     Презентацията от събитията може да бъде намерена тук.
 

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (РАПИВ)
е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, за стимулиране на регионалната икономика, чрез развитие на предприемачеството и иновациите.
КОНТАКТИ
ул. "Професор Асен Златаров" 6, офис 2, гр. Варна

тел.: +359 882 809 178 

office@rapiv.org


2019, Всички права запазени. Условия за ползване / Политика за защита на личните данни