Search 
17 Август 2017 г. ..:: НАЧАЛО ::.. Register  Login
   ЗА   РАПИВ        Minimize

  
   РАПИВ В ИНТЕРНЕТ Minimize

  
 НОВИНИ Minimize

 

  

 

 

 

 

Считано от 01.02.2017 г., доц., д-р, маг. Димитър Радев, един от основателите на РАПИВ, след 13 години дейност като изпълнителен директор се пенсионира.

Доц. Радев остава член на Управителния съвет на Сдружението. За изпълнителен директор на РАПИВ, УС избра доц., д-р Ралица Жекова, с дългогодишен опит в управлението на европейски проекти.

 

РАПИВ успешно проведе поредица от международни събития в периода 13-15 септември 2016г., по проект INTRA „Интернационализация на регионалните МСП”, финансиран по първата покана за проектни предложения, по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 г. на ЕК, с участието на партньорите по проекта от  Словения, Италия, Испания, Португалия и Великобритания. Проектът се фокусира върху ролята на публичните власти в създаването на услуги за насърчаване на интернационализацията и подкрепа на конкурентоспособността на регионалните икономики, като по този начин допринася за постигането на целите, заложени в Стратегия Европа 2020.

На 13 септември се проведе междурегионален семинар „Генериране на знания в процесите по интернационализация” и представяне на добри практики в сферата на интернационализацията.

Повече информация за събитието може да намерите тук:

 

 


 

РАПИВ организира на 27 януари 2016 г. в град Варна, хотел Черно Море, заключителна конференция „Адаптиране към климатичните промени -възможности за устойчиво развитие”, по проект ClimAD, финансиран по „Програма за подкрепа на НПО в България,  по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия”. Целта на Заключителната конференция е да разшири информираността на обществото за адаптиране към климатичните промени, да подпомогне участието на НПО при стимулиране на политиките за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси и да запознае политиците с резултатите от проекта и с предложенията за включване на европейски политики и добри практики в регионалните и местни планове за устойчиво развитие. Програмата на конференцията e тук.

 

  РАПИВ е член на европейската младежка мрежа Евродеск. Целта на Евродеск е напълно безплатно да разпространява европейска информация и консултации до широк кръг млади хора, младежки работници и младежки организации относно програмите на ЕС в областта на образованието, младежката мобилност, работа, свободно време, права, програми и политика. Базата данни съдържа и широк кръг информация на европейско ниво, която касае младите хора. За повече информация: www.eurodesk.bg.

 

В изпълнение на дейностите по проект ClimAd Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ) издаде брошура „Препоръки за адаптиране към климатичните промени” с цел да запознае обществеността с актуални стратегии и политики на европейско, национално, регионално и местно ниво и с добри практики от различни европейски региони в областта на адаптирането към климатичните промени.

Препоръки за АКП (pdf)


 

 

 


 Print   
 ПАРТНЬОРИ Minimize

 

 

 

 6-HTBI.jpg

 ire-HTBI.jpg

 


  

Copyright 2009 by RAPIV   Terms Of Use  Privacy Statement